Belgeler

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” nin 32. maddesi gereğince ‘Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ’ ve ‘Ambalaj Atıkları Geri Kazanım ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım’ lisansları alınmıştır.